top of page
voltic_earth.png

Voltic finns för framtiden

Voltic bygger det distribuerade och självbalanserande energisystemet för tillförlitlighet vid förnybar kraftproduktion och hög elektrifiering av både samhället och industrier. Vi prioriterar tillförlitlighet och driftsäkerhet genom vertikalt ansvar genom hela värdekedjan från battericell till tjänsteleverans.

 

Framtiden är distribuerad, förnybar och resilient. Vår uppgift att är att driva på förändringen och i partnerskap bygga framtiden redan idag. 

Var finns Voltic

banner_samhalle.png

Produkter och Tjänster

Tjänster

voltic_future.png

Generationsskifte

Omställningen till nästa generations energisystem är påbörjad men långt från avslutad. Kostnaden för att självt bli producent eller lagringsaktör fortsätter minska och med varje ny resurs som tillförs marknaden ökar vi komplexiteten. Det har aldrig tidigare varit såhär komplext, och det kommer aldrig igen bli såhär enkelt.

 

Voltic har en bred kompetens i organisationen från kunskap om standarder, anslutningar till elnät, innovationsprocesser, mjukvarulösningar för industriell styrning och relationsbyggande med partners och kunder. Kommande krav och förväntningar förväntar vi oss skapar ytterst komplexa utmaningar och Voltic förbereder sig genom att minimera interna komplexiteter och arbeta i samverkan med våra partners. 

Voltic's system möter nästa generations underskott och problem, inte bara de behov vi ser idag. Vi är för lagringsbranchen vad Apple för mobiltelefoner. Driftsäkerhet, funktionalitet och stabilitet framför obegränsad möjlighet till konfiguration. 

Utöver att skapa trygghet samt ekonomisk hållbarhet för dig själv hjälper du dessutom till att säkerställa en hållbar och distribuerad framtid - med produktion och konsumtion i balans - där ni verkar och finns.

bottom of page