top of page

Om oss

På Voltic tror vi på och strävar mot en framtid där energi härstammar från förnybara källor.  Vi är dedikerade till att anamma innovativa lösningar och strategier tillsammans med etablerad kunskap och erfarenheter för att våra produkter och tjänster hjälper våra kunder att nå såväl sina mål för klimatavtryck som att vara en lönsam investering.

Förutom våra produkter stöttar vi organisationer som behöver strategisk och taktisk hjälp med att förstå sin plats i omställningen och hur de kan och bör agera för att dra nytta av den potential de besitter. 

VÅR MISSION

Tillförlitlig förnybar kraftproduktion

Volitc grundades med missionen att säkerställa en hållbar energiproduktion från förnybara kraftkällor med bibehållen tillförlitlighet och kvalitét i elnätet.

Detta gör vi genom att bygga det distribuerade och självbalanserande energisystemet för kontinuerligt balansering vid förnybar kraftproduktion och hög elektrifiering av både samhället och industrier. Vi prioriterar tillförlitlighet och driftsäkerhet genom vertikalt ansvar genom hela värdekedjan från battericell till tjänsteleverans.

annie-spratt-QckxruozjRg-unsplash.jpg

Vår bakgrund

Voltic grundades av en konstellation individer vars bakgrunder och kompetenser skiljer sig men vilka alla är nödvändiga när vi genomgår den energirevolution vi nu befinner oss i början av. Djup teknisk kunskap om el och standarder, lång erfarenhet av elnät, stor kunskap om att bygga mjukvara för industriell styrning, väletablerad kompetens inom innovativt projektledande och hur disruption påverkar befintliga affärsmodeller samt ansvarsfullt företagsledande med partnerskap och leveransansvar.  

Resultatet är en väldigt kompetent arbetsgrupp vilka tror på värdet av att dela med sig av vad vi lärt, och fortsätter lära oss, under resan till att realisera vår mission. 

Vår resa

2019

MARKNADEN FÖRÄNDRAS

Kommande förändringar på energimarknaden blev uppenbara och arbetet med fokus på innovativa och hållbara lösningar för denna omställning påbörjades. Strategiskt, taktiskt och operativt arbete utförs i branschen med innovativa processer och metoder som tillvägagångssättet för att möta det okända. 

2021

FÖRSTA PROTOTYPEN

Under 2021 började vi bygga de första prototyperna som lett oss fram till det som idag är den hårdvara Voltic erbjuder marknaden. Driftsäkerhet, säkerhetsfrågor och skalbarhet har varit en röd tråd genom hela utvecklingsresan.

bottom of page