top of page

PRODUKTER

Battericeller

Voltic arbetar uteslutande med prismatiska celler vilka går under namnen, LFP, LifePO4 eller Litium-järnfostat. 

Den individuella cellens välmående är den minsta beståndsdelen i ett lagringssystem där ett problem kan skapa följdeffekter genom hela systemet. Vår design fokuserar på att skapa bästa möjliga förutsättningar redan från cellnivå för att skapa tillförlitlighet och driftsäkerhet.  

Styrkorna med dessa celler är deras säkerhet, även när de är fulladdade, och deras livslängd.

lfp_cell.png
inomhus_modular_edited.png

Modulär uppbyggnad

Vid installation är konfigurationen modulär med möjligheten att anpassa såväl effekt som energimängd för rådande omständigheter. 

Effektnivåerna installeras i en separat modul som tillåter att konfigurera den totala effekten i steg om 125kW upp till 500kW för ett fullt utnyttjat skåp. Vid behov av högre effekt installeras i så fall ytterligare en modul. 

Energimängden installeras i moduler om 200kWh per modul och anpassas till vald effektnivå beroende på vad syftet och önskad funktionalitet med installationen är. 

INSTALLATION

Inomhus

Inomhus görs installationer i lösa moduler vilka kan transporteras var för sig och tillåter enklare placering i fastigheter. Även i dessa anläggningar finns det klimatsystem i energimodulerna för att säkerställa att temperaturen inte faller utanför önskvärda intervall för att säkerställa cellernas livslängd såväl som deras förmåga att leverera i stunden då de behövs. 

Utomhus

Utomhus görs installationer i containers vilka innehåller all hårdvara som behövs för en installation. Beroende på storlek av anläggning innefattar detta också transformator för de situationer där det är önskvärt att ansluta mot högspänning. 

Containern innehåller klimatsystem för säkerställande av cellernas livslängd såväl som deras förmåga att leverera i stunden då de behövs. 

SPECIFIKATION

Växelriktare

Batterimodul

Batterikabinett

AC Max Effekt

AC Spänning

DC Spänning

Antal batteristrängar
Responstid
Effektfaktor
Verkningsgrad
Områdesteperatur
Storlek
Vikt
Kylning
Ljud
Rikta-rätt-listan
Certifieringar

500 kVA

400 (-15% - +15%) Vac

600 - 900Vdc

1 - 8

39 ms

0.8 - 1

> 95%

-20° - +50°

1100 x 2160 x 800 mm

280 kg +40 x 1 -8 moduler

Luft

< 75 db

Ja

CE LVD IEC 62477,
CE EMC IEC 61000,
EN 50549-1:2019
G99, AS4777

Modulspänning

Kapacitet

Gruppering

Energi

Vikt

Standard-rating

Max-rating

Drifttemp. ladd

Drifttemp. urladd

Lylning

CE-Certifiering

51.2 V

280 Ah

1P16S

14.3 kWh

100 kg

0.5 C

1.0 C

0° - 60°

-20° - 60°

Lyft

IEC61000-6-2
IEC61000-6-4

Nominell Spänning

Spänningsintervall

Kapacitet

Gruppering

Energi

Vikt

Standard-rating
Max-rating

Storlek
PDU

Kommunikation

Kylning

Ce-Certfiering

716.8 V

627 - 817 V

280 Ah

1p224S

200.7 kWh

1.800 kg

0.5 C

1.0 C

1000 x 1300 x 2100

Säkring, BMS, brytare (400A)

5 kW HVAC

IEC61000-6-2
IEC61000-6-4

Sammanfattningsvis

Produkterna är designade för att möta såväl existerande som kommande krav på säkerhet samt förväntningar från kunder. Utvecklingstakten inom batteri-industrin är väldigt hög och Voltics strategi är att tillåta nya, bättre kemier och tekniker ersätta förlegade versioner utan att att för den skull förändra nyckelvärden som ligger till grund för leverans av de funktioner som möjliggör tjänster kunder behöver och efterfrågar. 

Vill du veta mer?

När du bestämt dig att ta steget till en mer innovativ energilösning och vill ha mer information om oss och våra produkter så tveka inte att kontaka oss!

bottom of page