top of page

TJÄNSTER

Ny nivå av komplexitet

Voltic ser ett stort värde i att vara en aktör som tar ett vertikalt ansvar genom hela kedjan från celler och hårdvara upp till tjänsteleverans. Vi är i början av en omställning som kommer innebära en komplexitet vi inte tidigare sett i energiindustrin. Den centraliserade strukturen som levererat ett av världens bästa energisystem under årtionden behöver nu samexistera med en distribuerad modell med mängder av mindre produktion och lagringsanläggningar som ägs av företag eller individer med sina egna incitament och målbilder.

 

Dessa skall samsas och samverka inte bara med grannarnas anläggningar i närheten utan också med de nationella intressen och krav som finns för att säkerställa tillförlitligheten och kontrollen som tillåter exempelvis industrier att förlita sig på att tillgången till el är såväl kod som konstant. 

Kraven och förväntan på funktioner och tjänster i en sådan komplex struktur kommer öka i hög takt. Genom att minska komplexiteten internt på Voltic genom att inte bygga styrning och mjukvara som skall vara kompatibel med en uppsjö olika tillverkares hårdvara säkerställer vi en förmåga till att snabbt ta oss an dessa nya krav. Kvalitetssäkringen sker mot en tydligt specificerad miljö och utrullning av nya funktioner och tjänster kan ske snabbt och med hög kvalitet. 

Genom att ha kontroll på hårdvara såväl som mjukvara bygger vi stabilitet och god användarupplevelse. För att skapa en referens kan vi likna det vid hur Apple kontrollerar både hård och mjukvara för att bygga stabilitet i såväl datorer som telefoner, eller hur Tesla revolutionerade bilindustrin genom att ta kontroll över såväl hårdvara som mjukvara och bygga något som för andra upplevdes omöjligt. 

Partnerskap utan inlåsning

Voltic tror på öppen innovation och värdet av att ingå partnerskap med aktörer vilka tror på samma sak som vi. Att framtiden är förnybar och att vi har alla tekniska förutsättningar att skapa ett stabilt och tillförlitligt elnät med god energitillgång enbart från förnybar kraftproduktion. 

Vi erbjuder tillgång till att nyttja Voltics mjukvara genom egna API'er anpassade till era interna system och för er att bygga egna kundportföljer och bibehålla samt skapa egna relationer där Voltic endast fungerar som en hårvaru- och tjänsteleverantör mot er. Skulle ett partnerskap upphöra tillhör resurser er som partner migreras ut från vår styrning för att finna sin hemvist någon annan stans. 

Tjänsteleverans

Funktioner och tjänster är under ständig utveckling och Voltic omvärldsbevakar kontinuerligt energiindustrin för att säkerställa att prioriteringar förhåller sig såväl till den interna strategin som våra partners önskemål och vad de nationella behoven är och förväntas bli. I dagsläget är stödtjänstmarknaderna vilka tillhandahålls av Svenska Kraftnät den mest lönsamma funktionen för ett batteri. Men vi ser redan idag hur nyckeltal börjar förändras och indikerar att det kommer dyka upp nya funktioner vilka kommer börja utmana ersättning från dessa stödtjänster genom stora besparingar och effektiviseringar. 

Vill du veta mer?

När du bestämt dig att ta steget till en mer innovativ energilösning och vill ha mer information om oss och våra tjänster så tveka inte att kontakta oss!

bottom of page